Uprawnienia do wyceny nieruchomości

MINISTER GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

ŚWIADECTWO Nr 1991

 

Nadania uprawnień zawodowych w zakresie:

SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163, Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446) stwierdzam, że Sękala Tomasz, uzyskał uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Posiadacz świadectwa jest uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie szacowania nieruchomości.

 

MINISTER

Barbara Blida

Warszawa, dnia 28 czerwca 1996 r.

 

 

Kontakt


"WYCENA" Tomasz Sękala

ul. Długa 11

98-290 Warta

 

tel. +48 606 837 544

(043) 826-40-71

e-mail: tomasz.wycena@gmail.com

 

NIP: 827-120-68-87

REGON: 100130260