Koszt wyceny nieruchomości

Krótko mówiąc - koszt wyceny nieruchomości nie zależy od wartości tej wycenianej nieruchomości, ale przeważnie wpływ na niego ma potrzebny nakład pracy i koszty towarzyszące.
Na koszt wyceny mają wpływ następujące czynniki:

  • charakter, wielkość i rodzaj części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • potrzebny nakład pracy rzeczoznawcy majątkowego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
  • terminu wykonania operatu szacunkowego lub opinii
  • koszty ponoszone przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami – np. dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty czy podatki
  • stopnień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania

Koszt wyceny ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników. Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym. Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.

 

Zadzwoń i dowiedz się, jaki byłby to koszt w przypadku wyceny Twojej nieruchomości.

 

Kontakt


"WYCENA" Tomasz Sękala

ul. Długa 11

98-290 Warta

 

tel. +48 606 837 544

(043) 826-40-71

e-mail: tomasz.wycena@gmail.com

 

NIP: 827-120-68-87

REGON: 100130260