Oferta na wycenę nieruchomości

W zakres moich usług wchodzi min.:

 • Wycena mieszkania (lokalu mieszkalnego)

Chcąc sprzedać lub zamienić mieszkanie niezbędna do tego celu będzie wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Poprzez mieszkanie rozumie się wyodrębniony lokal w budynku wielomieszkaniowym (czyli np. ściany, sufit czy podłoga), jak i wyposażenie wchodzące w jego skład.
Wyceną mieszkań i innych nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi i są one przygotowywane w postaci operatów szacunkowych. Rzeczoznawca majątkowy dysponuje odpowiednią wiedzą, pozwalającą na dokładniejsze oszacowanie wartości mieszkania. Rzeczoznawca rozpoczyna szacowanie wartości mieszkania od zdobycia podstawowych informacji – takich jak: cel, dla którego wycena jest realizowana, rodzaj nieruchomości, jej stan techniczny, wyposażenie czy infrastruktura. Każdą wycenę mieszkania poprzedza zawsze dokładne zbadanie lokalnego rynku, na którym dana nieruchomość jest zlokalizowana.

 • Wycena domu
 • Wycena lokalu użytkowego

Nieruchomość lokalowa potocznie jest nazywana jako lokal użytkowy - usługowy, biurowy, handlowy czy magazynowy. Nieruchomość musi stanowić odrębny przedmiot własności, aby móc być przedmiotem wyceny. Przedmiotem odrębnej własności może być lokal o różnym przeznaczeniu – np. produkcyjnym, handlowym lub usługowym. Może to być również garaż, lokal o charakterze rekreacyjnym czy nawet pracownia artysty.
Dokumenty potrzebne do wyceny lokalu użytkowego to: dokument potwierdzający tytuł prawny do danej nieruchomości, numer księgi wieczystej lub aktualny odpis albo gdy lokal jest przedmiotem najmu to umowa najmu.

 • Wycena gruntów rolnych i leśnych
 • Wycena działki

Nieruchomość gruntowa to wyodrębniona części powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności. Wyceny gruntów to wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych, wycena działek i gruntów na potrzeb gospodarowania, wycena gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych.
Wartość nieruchomości gruntowej definiowana jest w pierwszej kolejności przez lokalizację. Następnie brane są pod uwagę takie elementy jak - przeznaczenie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, kształt działki, jej uzbrojenie, czyli wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej, czy też możliwość alternatywnego zagospodarowania. Ważne, żeby wycena odnosiła się się do rzeczywistej wartości, jaka obowiązuje w danym regionie.
Dokumenty potrzebne do wyceny to: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości, aktualny odpis z ewidencji gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy zasadniczej.

 • Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Wycena nieruchomości komercyjnych - biur, magazynów i innych
 • Określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Biuro WYCENA Tomasz Sękala -  oferuje Państwu wycenę nieruchomości dla celów:

 • kupna i sprzedaży nieruchomości
 • kredytowych
 • ubezpieczenia
 • odszkodowań
 • podziału majątku
 • postępowania spadkowego
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • zniesienia współwłasności

Koszt wyceny określany jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny. Dowiedz się więcej, co wpływa na koszt wyceny nieruchomości.
Każda wycena opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

 

Zadzwoń i spytaj o szacunkowy koszt wyceny!

Dokadna wartość zostanie określona w końcowym operacie szacunkowym.

 

 

Kontakt


"WYCENA" Tomasz Sękala

ul. Długa 11

98-290 Warta

 

tel. +48 606 837 544

(043) 826-40-71

e-mail: tomasz.wycena@gmail.com

 

NIP: 827-120-68-87

REGON: 100130260