Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument opracowywany przez rzeczoznawców majątkowych – mówiący o wartości danego przedmiotu wyceny, przy tym uwzględnia wszelkie założenia oraz warunki ograniczające, stanowiące podstawy wyceny. Jego specyfiką jest to, iż może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

Operat szacunkowy musi być przygotowany w zgodzie z przepisami prawa, standardami zawodowymi oraz zasadami dobrej praktyki zawodowej. Przejrzyście i jednoznacznie powinien prezentować wnioski z wyceny w sposób, który umożliwi korzystającemu zrozumienie wyrażanych przez rzeczoznawcę w nim opinii oraz pozwoli na jednoznaczną interpretację.

W przypadku sporządzenia operatu szacunkowego przez więcej niż jednego rzeczoznawcę majątkowego dopuszczalna jest klauzula o częściowej odpowiedzialności w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych odrębnie przy szacowaniu nieruchomości przez poszczególnych autorów operatu szacunkowego.

Stosowanie klauzuli o częściowej odpowiedzialności nie może dotyczyć określonej wartości nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, w której jeden operat szacunkowy obejmuje wycenę kilku funkcjonalnych części nieruchomości szacowanych odrębnie przez poszczególnych autorów.

Co zawiera operat szacunkowy?

 • zdefiniowanie celu wyceny
 • określenie nieruchomości i zakresu wyceny
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów
 • opis stanu nieruchomości
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania
 • analizę rynku nieruchomości
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości


Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na:

 • aktualizacji wyceny
 • ocenie prawidłowości wycen

Aktualizacja wyceny ma na celu odpowiednio:

 • potwierdzenie, czy dana wartość nieruchomości, jest aktualna
 • na datę dokonywania aktualizacji  - określenie nowej wartości nieruchomości

Jeżeli minęło ponad 2 lat od daty sporządzenia operatu szacunkowego oraz zaistniały okoliczności, które w ocenie rzeczoznawcy majątkowego powodują konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego – to trzeba go stworzyć od nowa – sama aktualizacja operatu szacunkowego w takim przypadku nie wystarczy.

Czym zajmuje się organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych?

Kiedy opinie rzeczoznawców o wartości tej samej nieruchomości są rozbieżne, wówczas oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

 

Kontakt


"WYCENA" Tomasz Sękala

ul. Długa 11

98-290 Warta

 

tel. +48 606 837 544

(043) 826-40-71

e-mail: tomasz.wycena@gmail.com

 

NIP: 827-120-68-87

REGON: 100130260